FAQ Veel gestelde vragen

Hoeveel kost een dergelijke data recovery eigenlijk?
Zijn er prijslijsten beschikbaar?


Dit zijn veruit de meest gestelde vragen, en helaas, het antwoord is anders dan de meeste zouden wensen. Vele factoren zijn van invloed op de uiteindelijke data recovery prijs: het soort informatiedrager, wat er precies defect is (logische of fysieke schade) en hoeveel reddingspogingen er tot dan toe ondernomen zijn. Er zijn ook andere parameters zoals het aantal benodigde onderdelen en de benodigde tijd voor de technicus. Een vaste prijs geven voor een datadrager voordat deze überhaupt is onderzocht in het cleanroom laboratorium zou niet verstandig zijn.

Waar wordt er aan mijn defecte datadrager gewerkt?
Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

Helaas zijn er ‘datarecovery’ bedrijven die het allemaal niet zo serieus nemen, de ‘bekende postbusfirma’s’. Ze lijken overal een filiaal te hebben echter in feite zijn het enkel inzamelpunten voor media zonder een eigen cleanroom laboratorium. Deze ‘bedrijven’ sturen de datadrager(s) van de betreffende klanten naar onderaannemers (vaak gevestigd in niet-Europese landen). Wie er dan toegang heeft tot deze, soms zeer gevoelige en vertrouwelijk, klantgegevens is meestal onduidelijk en bijzonder schokkend te noemen. Betrouwbare recoverybedrijven hebben een cleanroom laboratorium op locatie en eisen strikte geheimhouding van alle medewerkers. Certificeringen en ondertekende contracten liggen hieraan ten grondslag.

Ik heb thuis al 5 jaar een defecte harde schijf liggen, valt er nog iets te redden?
Indien de defecte harddisk slechts opgeslagen lag dan is een succesvolle data recovery zeer waarschijnlijk. Maar zodra er meerdere malen geprobeerd is de harde schijf op te starten of deze is blootgesteld aan extreme temperatuurschommelingen / trillingen dan wordt de kans tot een succesvolle reconstructie van de data aanzienlijk gereduceerd. Wanneer het waterschade betreft, dan is de factor tijd zeer belangrijk: door corrosie van de media moet de datadrager zo snel mogelijk naar een data recovery specialist gebracht worden.

Welke harde schijf van welke fabrikant is nu het beste?
Net als bij het geven van specifieke prijzen kan hier geen concreet antwoord worden gegeven. De operationele ‘levensduur’ van een geheugendrager / harde schijf hangt af van vele factoren, met name van de ‘geschiedenis’, dat wil zeggen de logistieke weg van productie naar de eindgebruiker. Het transport kan al aanzienlijke schade veroorzaken door warmtewisselingen, trillingen of onvoorzichtige behandeling. Waar wordt de geheugendrager geïnstalleerd, wordt het bijvoorbeeld voldoende gekoeld tijdens gebruik. Een feit is: elke harde schijf gaat op een gegeven moment kapot, de vraag is echter wanneer.

SSD’s worden steeds populairder – zijn datarecovery bedrijven dan niet snel overbodig?
Het slechte nieuws: zelfs SSD’s lijden aan gebreken die leiden tot dataverlies. Het goede nieuws is dat technici verschillende methoden ontwikkeld hebben en nu in staat zijn om alle, tot dusver bekende, fouten met en op SSD’s te ontdekken. Hiermee kunnen ze de gegevens in de meeste gevallen succesvol herstellen.

Wat moet ik doen met mijn datadrager / harde schijf /tape / etc., wanneer een professioneel data recovery bedrijf mij niet verder kan helpen?
Wij worden regelmatig geconfronteerd met de zogenaamd verwijderde data, waar diverse verwijdering programma’s zijn toegepast, maar de gegevens zijn nog beschikbaar en kunnen worden uitgelezen omdat deze software geen toegang biedt tot de reserve gebieden van de datadrager. Totale definitieve verwijdering van data op geheugendragers door software is zelden mogelijk. Zelfs na ernstige fysieke schade kan data recovery met succes uitgevoerd worden.

Waarom zou ik professionele data recovery specialist inhuren / de opdracht geven?
Online zijn er al zo veel data recovery programma’s, zowel gratis als tegen betaling. Deze ontdekken slechts een klein gedeelte van de fouten die een “leek” niet kan identificeren. Bij fysieke schade moet de beschadigde harde schijf vervangen worden. Heeft dit plaatsgevonden in een cleanroom? Als een schijf buiten de cleanroom wordt geopend zijn vervuiling en beschadiging van de gevoelige magnetische laag reeds door kleine stofdeeltjes al mogelijk. Een professionele data recovery bedrijf beschikt over de nodige ‘know-how’ en instrumenten, aangezien elk geval individueel moet worden behandeld.

Waarom is datarecovery zo duur?
Dat is niet zo ingewikkeld… De daadwerkelijke kosten van data herstel wordt vaak onderschat door de klant. In geval van nood, werken de dataherstellers de klok rond, zodra blijkt dat een onderneming ‘plat’ ligt door toedoen van het dataverlies. Daarbij komt de dure installatie en het onderhoud van een cleanroom laboratorium met moderne technische apparatuur, hetgeen een professioneel data recovery heeft staan. Bovendien moet men voortdurend investeren in onderzoek en ontwikkeling om altijd de juiste methode voor data recovery te bieden aan de nieuwste technologie op de markt. Ten slotte moet de zeer uitgebreide onderdelenvoorraad regelmatig worden aangevuld met nieuwe harde schijven om altijd de passende identieke schijven paraat te hebben voor elke klant.

Mijn geheugendrager valt nog binnen de garantieperiode. Valt deze buiten de garantie zodra de data recovery specialist ermee bezig is geweest?
Als het gaat om een professionele data recovery bedrijf met cleanroom laboratorium, accepteren de harde schijf- en SSD-fabrikanten de verzegeling die de specialist aanbrengt na verwerking. Als de schijf buiten een cleanroom geopend wordt dan vervalt de garantie bij het openen!

Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik nooit naar een data hersteller hoef?
Deze vraag wordt vaak gesteld en er is maar één antwoord: de enige “data loss prevention” is een geavanceerde back-upstrategie (redundant)! Dit betekent dat de regelmatige back-up van de data op verschillende opslagmedia, die afwisselend op verschillende locaties wordt opgeslagen.

Waarom geen vaste prijzen?
Uit meer dan tien jaar ervaring weten wij dat elk individueel geval om een andere aanpak vraagt. Bij “Standaard Service” maken we daarom pas een inschatting van de kosten nadat wij de ruwe data hebben kunnen veiligstellen. Deze is bindend en wordt ook altijd aangehouden. Heronderhandelen zult u bij Attingo niet meemaken. Vaak krijgen wij gevallen die andere ondernemers die met vaste prijzen werken aan de klant hebben teruggegeven met de boodschap dat zijn data niet meer te herstellen zijn. Mogelijkerwijs ligt dat aan het feit dat voor deze ondernemer de kosten van de datarecovery uitstijgen boven die vaste prijs. Bij ons zult u niet op zoiets stuiten. Indien uw data nog voorhanden is, zal deze kunnen worden gered.

In die zeldzame gevallen waarin het resultaat van de datarecovery ongewis blijft, zullen wij u een zogenoemde “uitgebreide analyse” aanbieden. Omdat deze in de regel voor onze ingenieurs drie tot vier weken werk betekent, fixeren wij hiervoor in overleg met u een prijs.

Voor particuliere klanten berekenen wij in het kader van de Economy Service een vaste prijs die op grond van onze jarenlange ervaring als zeer klantvriendelijk geldt.

Wat is een headcrash?
Men spreekt van een headcrash, wanneer de schrijf-leeskoppen van de harde schijf aan de oppervlakte van de mediadrager raken. Hierdoor kan een arsenaal van fouten ontstaan in de zeer gevoelige magnetische laag die de data vasthoudt.

In het simpelste geval spreekt men over een “bluts”, een puntvormige inslag in de oppervlakte. Deze laat over het algemeen weinig schade na maar het gaat om de plaats van de inslag. In zeldzame gevallen kunnen blutsen aanzienlijk dataverlies veroorzaken.

Een moeilijker geval is het onstaan van een “kerf” in de oppervlakte. Deze zien er uit als concentrische cirkels en kunnen delen van de laag wegvegen.

In het ergste geval worden grote delen van de magnetische laag vernield. De prognose van zulke gevallen is slecht, maar Attingo kan vaak toch nog delen van de data reconstrueren.

Hoe functioneert een schrijf-leeskop?
De lees- en schrijfkop (read- and writehead) dient om te schrijven en te lezen op de magnetische laag van de harde schijf. Moderne harde schijven hebben in de regel twee tot acht heads, namelijk precies twee per magneetschijf. Normaal zweven de heads op een dun luchtkussentje boven de magnetische oppervlakte die onstaat door de rotatie van de schijf. Raakt de head de magnetische laag dan spreekt men over een headcrash. Reeds een stofdeeltje in de grootte van enkele nanometers is voldoende om zo’n headcrash te veroorzaken. Het openen van de harde schijf door een leek kan zware schade met zich brengen.

De heads zelf kunnen zich in moderne schijven binnen 1 tot 2 milliseconden positioneren.

Hoe slaat een schrijf-leeskop de data op?
De kop magnetiseert de deeltjes aan de oppervlakte van de harde schijf. Daarbij worden geen individuele bits (0-1) opgeslagen maar een golffunctie, die door een in de electronica van de schijf voorhanden zijnde superprocessor in bits omgerekend wordt.

Hoe functioneert het opslagsysteem van de harde schijf?
Het opslagsysteem van een harde schijf is een zeer complexe constructie. De magneetschijven roteren op een film van vloeistof, die de hoge rotatiesnelheden tot 15.000 rotaties per minuut (250 rotaties per seconde) mogelijk maakt.

Welke soorten van dataverlies zijn er?
Schades in de hardware
Schades aan de oppervlakte, schades aan de lees- en schrijfkoppen, aan het opslagsysteem, defecte slinger, schade aan electronische componenten, processors, opslagmodules.
Fysieke schades door vuur en water
Schades in de software
Dataverlies vanwege wissen, formatteren, gedeeltelijk of geheel overschrijven, afspelen van een recovery CD, opnieuw installeren, (Trojaanse) virussen, het uitvoeren van Scandisk, FSCK of Checkdisc kan vaak de schade nog vergroten.
Sabotage of opzettelijke datavernietiging

Dikwijls veroorzaakt een defect in de hardware een defect in de software. Of het is zo dat de eerste symptomen zich laten zien of horen in een defect in de software, terwijl de fout in de hardware zit.

Eigen pogingen tot data recovery door de gebruiker hebben maar al te vaak een verslechtering van de prognose tot gevolg. Dat gaat vooral op voor het gebruiken van programma’s als Scandisk, Checkdisk of fsck.

In practisch alle gevallen is data recovery mogelijk door specialisten, de prognose verschilt van geval tot geval.

Waaraan herken ik een headcrash?
Dikwijls kondigt een headcrash zich aan door ongewone geluiden uit de harde schijf: klikken, krassen, brommen of fluiten. Het kan ook zijn dat de harde schijf geen enkel geluid meer voortbrengt. Maar het gaat bij dergelijke symptomen niet altijd om een headcrash. Bovenden kunnen de symptomen verschillen per fabrikant. Een Headcrash kan pas na het openen van de harde schijf in een cleanroom laboratorium door een bevoegde technicus vastgesteld worden.

Hoe herken ik schade aan de hardware?
Alarmsignalen zijn: Abnormale geluiden, stank, foutmeldingen zoals:“Fout bij Smartstatus”, “Dataverlies bij schrijven”, “Fout bij lezen”, “Schijf wordt in Bios niet herkend”

Welk risico loop ik bij een eigen data recovery poging?
Er bestaat het ernstige gevaar dat eigen pogingen slechts de schade vergroten. In de regel kan men ervan uitgaan dat een mislukte poging zelf de data terug te halen de schade met een veelvoud vergroot. Dit gevaar doemt speciaal op bij: kopiëren terwijl de schijf abnormale geluiden produceert, toepassen van Scandisk, Checkdisk of FSCK, ondeskundig vervangen van de elektronica, openen van de schijf buiten een cleanroom laboratorium, afkoelen van de schijf in de koelkast (vaak onterecht aanbevolen op het internet), toepassen van software of het opnieuw opstarten van het systeem.

Hoe kan ik zelf het risico inschatten van een poging om zelf een data recovery uit te voeren?
Zonder gedegen analyse is het risico niet in te schatten. Reeds telefonisch kunnen de technici van Attingo bepaalde defecten uitsluiten. Een gedegen prognose kunnen zij echter pas in ons laboratorium doen.

Hier onze belangrijkste tips:
De harde schijf dient alleen door technisch geschoolde experts uitgebouwd te worden. Attingo staat u graag met raad bij.
Bij meerdere schijven moeten deze voor de uitbouw nauwkeurig genummerd en beschreven worden. Het moet duidelijk zijn welke schijf waar thuishoort.
De harde schijf dient verpakt te worden in antistatische folie. Vervolgens dient de schijf in het liefst twee met schuimrubber beklede dozen verpakt te worden.
Uw kostbare data kunnen nooit teveel beveiligd worden!

Wat zijn de kenmerken van dataverlies?
Abnormale geluiden (klikken, krassen, snorren, fluiten)
Stank
Schijf start en stopt vanzelf
Systeem werkt steeds langzamer
Bluescreen
Systeem slaat voortdurend op tilt
Typische error messages zoals “Error bij Smartstatus”, “Dataverlies bij schrijven”, “Error bij lezen” of “Schijf wordt niet herkend in Bios”
Bestanden kunnen niet worden geopend
Scandisk, ChkDisk of fsck wordt automatisch uitgevoerd
Data of bestanden verdwijnen
Cryptische tekens (bijvoorbeeld in bestandsnamen)

Ik heb een op mijn persoonlijke behoeften toegesneden RAID-systeem, kunt u desalniettemin mijn data herstellen?
Ja! Onze partner "Attingo Data Recovery" heeft alle gangbare controllers met betrekking tot reverse-engeneering-technologie onderzocht, hun algorithmen geanalyseerd en in eigen software geïmplementeerd. Op grond van onze jarenlange ervaring met RAID-systemen kunnen wij in praktisch alle gevallen data redden.

Is data recovery van vergrendelde of gecomprimeerde data mogelijk?
Het maakt niet uit of het wachtwoord bekend is of niet: Attingo kan in de meeste gevallen vergrendelde (bijv. SafeGuard Easy) of gecomprimeerde bijv. ZIP, GZ, Tar-Archief) data redden, zelfs in geval van hardware defecten.

Ik heb de PCB (printed circuit board) of lees- en schrijfkop van de harde schijf beschadigd, zijn de data verloren?
Nee. Onze partner "Attingo Data Recovery" beschikt over meer dan 10.000 reserveonderdelen in een eigen opslag. Normaliter zijn de gangbare onderdelen voor een reparatie al op voorraad. Zo niet, dan bestellen wij deze

Hoe lang duurt een data recovery?
De duur van een data recovery hangt af van twee factoren:
De haast van de klant. Bij High Priority Service werkt Attingo 24 uur, zeven dagen per week aan de oplossing van uw geval. Bij Standaard Service duurt het wat langer maar dat is financieel gunstiger. Kwalitatief is er tussen de verschillende varianten echter geen enkel verschil! Bij Attingo wordt elk geval met dezelfde zorg omringd.
De moeilijkheidsgraad van het geval. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Attingo een reserve-onderdeel niet bij de hand heeft, ondanks onze eigen opslag met meer dan 10.000 reserveonderdelen. In deze gevallen is de duur van de datarecovery mede afhankelijk van de leverbaarheid van het onderdeel.

Waarom is het zo belangrijk om over het juiste reserveonderdeel te beschikken? Waarom mag ik zelf geen onderdelen vervangen?
Helaas kan het bij harde schijven gebeuren dat onder een identiek modelnummer tientallen submodellen bestaan. Om deze te herkennen heeft men ervaring, professionele know-how en omvangrijke research nodig. Daar komt nog bij dat dergelijke gegevens vaak niet eens bij de fabrikant bekend zijn. Toch moeten alle onderdelen precies met het defecte model overeenstemmen. Een verkeerd onderdeel kan schade aan de rest van de mediadrager toebrengen, resp. de al bestaande schade aanzienlijk verergeren. Het wisselen van elektronische onderdelen kan bijvoorbeeld leiden tot een verlies van de zogenoemde adaptieve parameters op beide mediadragers. Hierna zijn beide mediadragers niet meer bereikbaar. Adaptieve parameters bevatten voor de individuele schijf bij de productie ingeschreven waarden (bijv. parameters van de schrijf-leeskoppen), zonder welke het in gebruik nemen van de mediadrager onmogelijk is. Vertrouwt u daarom uw data liever toe aan de ervaren en professionele technici.
bron: van onze partner Attingo www.attingodatarecovery.nl